„Rozwinąć skrzydła”

Bierzemy udział w konkursie ofert w Wojewódzkim Programie Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.[…]

Czytaj więcej