Otrzymaliśmy dofinansowanie z ROPS, na realizację projektu pn. „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”!

Projekt skierowany będzie do osób niepełnosprawnych, a dokładniej do dzieci i młodzieży z terenu powiatu rzeszowskiego oraz łańcuckiego, a jego główny cel to umożliwienie beneficjentom dostępu do wybranych, optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji. Uczestnicy projektu będą brać udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z zadań przewidzianych w projekcie jest również integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawnymi osobami poprzez wspólne działania w trakcie organizowanych warsztatów.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU JUŻ WKRÓTCE!