Centrum Aktywnej Radości

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Paulina Szala

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

26.06.2017r. – 31.10.2017 r.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej,

Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA,

Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Szkółka Jeździecka PROMYK w Albigowej

MOSiR w  Łańcucie

Pływalnia Karpik w Rzeszowie

 

Centrum Aktywnej Radości. Terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych – to projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu rzeszowskiego oraz łańcuckiego. Jego głównym celem jest umożliwienie beneficjentom zadania  dostępu  do form efektywnej terapii i rehabilitacji ruchowej. Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach integracyjno-terapeutycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów, zajęciach hipoterapeutycznych oraz zajęciach rehabilitacyjnych tzw. aquaterapia  w basenie. Jednym z zadań przewidzianych w projekcie jest również integracja dzieci niepełnosprawnych poprzez wspólne działania w trakcie organizowanych warsztatów, a także wspólnych spotkań na basenie i podczas pikniku podsumowującego zadanie.

Zadanie jest realizowane na terenie dwóch powiatów: rzeszowskiego i łańcuckiego i jest ono skierowane do 32 dzieci w wieku od 4 do 14 lat, a jego głównym celem  jest wsparcie terapii i rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich aktywności fizycznej i społecznej.

Główne kierunki oddziaływań:

  • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych
  • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
  • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
  • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie)
  • Umożliwienie dzieciom niepełnosprawnych aktywnej i interesującej terapii, integracji ze środowiskiem oraz rozwój zainteresowań.

KARTA ZAPISU – pobierz

REGULAMIN PROJEKTU – pobierz

Projekt „Centrum Aktywnej Radości.” Terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych, współfinansowanego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014 – 2020.