Diagnoza młodzieży z gminy Błażowa

W związku z przystąpieniem do I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, nasze stowarzyszenie od stycznia 2016 r. prowadziło prace nad diagnozą sytuacji młodzieży z miejscowości Futoma. Opracowana diagnoza ma na celu dogłębne poznanie problemów i potrzeb młodych ludzi.

Jako narzędzia badawcze wykorzystano ankietę na 30-os. grupie młodzieży, spotkanie focusowe oraz wywiady z mieszkańcami. Ponadto korzystano z Internetu, Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Błażowa, Planu odnowy miejscowości Futoma na lata 2016-2020, Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Błażowa na lata 2014- 2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin „Doliny Strugu”.Drukowanie