Diagnoza młodzieży z Gminy Niebylec

Pfdim logo

W dniu 16 sierpnia 2013 r., w Siedlisku Janczar w Pstrągowej, odbyło się spotkanie upowszechniające diagnozę środowiska młodzieży z Gminy Niebylec, przeprowadzoną przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu PENGO, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Spotkanie miało na celu upowszechnienie diagnozy, która przedstawia najważniejsze problemy i potrzeby młodzieży z Gminy Niebylec. Badaniu poddano 243 osoby, a źródłem danych był przede wszystkim kwestionariusz, składający się z 40 pytań, zawierający odpowiedzi na proste, a zarazem ważne pytania odnoszące się do badanych osób m.in.: Kim są? Jakie mają relacje z rodziną i rówieśnikami? Dlaczego się uczą? W jaki sposób najchętniej spędzają czas wolny? Jakie są ich wartości, uczucia i aspiracje? Co dla nich w życiu jest najważniejsze? Jaki mają pogląd na swoje środowisko lokalne?

Współprowadzącą spotkanie była pani Aleksandra Gołdys – socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa, specjalista badań jakościowych, etnograficznych i ewaluacyjnych z Uniwersytetu Warszawskiego, Teacher projektu PENGO. Ponadto w spotkaniu  uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich: Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Niebylcu, Dyrektorzy Szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu.

Opracowana diagnoza przyczynić się ma do głębszego zrozumienia problemów i potrzeb lokalnej młodzieży, a tym samym do podejmowania takich działań, które będą skuteczne i przyczynią się do zmiany na lepsze, zarówno mieszkańców jak i całej Małej Ojczyzny. Ma być również pomocą dla tutejszych instytucji, organizacji oraz każdej jednej osoby, chcącej w jakikolwiek sposób wspierać młode pokolenie – naszą wspólną przyszłość!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniach od 30.11. do 02.12.2012 r. w Krakowie odbyło się szkolenie w ramach projektu PENGO, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego stowarzyszenia.

Udział w projekcie PENGO pozwoli zdobyć organizacjom pozarządowych umiejętności prawidłowego przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu merytorycznym ekspertów projektu, rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży oraz zaplanować skuteczne i adekwatne do ich aktualnych potrzeb działania.

Dobre zdiagnozowanie problemów dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku staje się warunkiem przygotowania wysokiej jakości wniosku. Wiele programów dotacyjnych (np. POKL, program „Równać Szanse”) wymaga sporządzenia takiej diagnozy. Efektywne działania podnoszą prestiż organizacji w środowisku lokalnym, wzmacniają jej potencjał i otwierają drogę do pozyskiwania kolejnych środków finansowych.

Projekt PENGO składa się z trzech modułów:

  1. Szkoleniowy
  2. Wsparcie merytoryczne
  3.  Działania upowszechniające metodę diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży

Projekt PENGO jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wizyta eksperta Projektu „NGO PENGO”.

W dniu 20.04.2013 r. w siedzibie CIW Rzeszów odbyło się spotkanie z Panią Aleksandrą Daszkowską, socjolog zajmującą się badaniami społeczności lokalnych, trenerką umiejętności społecznych, absolwentką Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, na co dzień pracującą w Szkole Liderów. Miało ono na celu udzielenie bezpośredniej pomocy w zebraniu i analizie danych oraz wypracowaniu wniosków dotyczących potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.