Pora na aktywnego seniora – ocalić od zapomnienia ludową kulturę

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Anna Lorenz-Filip

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

16.08.2016 – 31.12.2016

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewody Podkarpackiego, w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz aktywizacji osób starszych w 2016 roku i trwał od sierpnia do grudnia 2016 r. Jego uczestnikami była 25 osobowa grupa seniorów z gminy Błażowa, a  tematem przewodnim – obrzędy i zwyczaje ludowe Błażowszczyzny, które niestety przez postęp techniczny, modę na nowoczesność oraz zwykłe przemijanie coraz bardziej zanikają i  coraz rzadziej są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy projektu od września regularnie brali udział w zajęciach edukacyjno-integracyjno-twórczych.

A były to:

 • 20-godzinne warsztaty z podstawowej obsługi komputera i Internetu
 • lekcje historii i kultury w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej,
 • warsztaty i wykłady kulturowe,
 • integracyjne spotkanie andrzejkowe
 • oraz szereg spotkań tzw. „roboczych przy kawie”.

 

 

 

PUBLIKAJA : „PAMIĘTAĆ, CHRONIĆ, KULTYWOWAĆ. OBRZĘDY I  ZWYCZAJE ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ”

Głównym efektem realizacji projektu jest wydana publikacja pn. „Pamiętać, Chronić, Kultywować. Obrzędy i  zwyczaje Ziemi Błażowskiej”, która ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dawnych lub zanikających obrzędów, zwyczajów, tradycji oraz gwary ludowej Błażowszczyzny. Uczestnicy w oparciu o własne wspomnienia i  bagaż doświadczeń, zgromadzili materiały i  zapisali te najważniejsze zwyczaje, związane z  życiem religijnym, świeckim, a także uroczystościami rodzinnymi, życiem towarzyskim i  pracą na roli. Niektóre z nich – szczególnie tradycje kościelne, kultywowane są po dziś dzień. Publikacja mająca niewątpliwie charakter regionalny, jest niejako powrotem do przeszłości, niepowtarzalnej, tajemniczej, a niekiedy nawet mistycznej, a wzbogacona mnóstwem cennych, archiwalnych fotografii, pochodzących przede wszystkim z prywatnych zbiorów uczestników, promuje Błażowszczyznę i cząstkę jej dziedzictwa kulturowego.

STAROPOLSKA WIGILIA – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

16 grudnia 2016 r. w miłej atmosferze, wśród blasku świec, pięknych świątecznych ozdób i  unoszącego się zapachu siana odbyło się podsumowanie projektu połączone ze staropolską Wigilią. Udziałem w wydarzeniu zaszczycili swą obecnością seniorzy – uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście, a wśród nich: ks. Dziekan Senior Michał Drabicki,  Stanisław Kruczek -Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej, Danuta Heller – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej, Jerzy Kmiotek – Prezes Gospodarki Komunalnej w Błażowej, Janusz Maciołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Błażowej Dolnej, Zdzisław Chlebek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Futomie, oraz panie: Małgorzata Ząbek  i Anna Słupek.

Panie z Zespołu Obrzędowego Futomianie, a jednocześnie uczestniczki projektu – Maria Sowa i Danuta Gliwa, w towarzystwie Tadeusza Rząsy i Józefa Chmiela, przedstawiły bardzo interesujące widowisko prezentujące, jak ten wyjątkowy wieczór spędzano przed laty. Następnie po odczytaniu fragmentu Pisma Św. i pobłogosławieniu opłatków przez ks. Michała Drabickiego, wszyscy odśpiewali kolędę, złożyli sobie świąteczne życzenia i zasiedli do stołu, racząc się 12-stoma tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które zostały przygotowane przez seniorów. Na wigilijnym stole nie zabrakło takich przysmaków jak pierogi z kapustą i ziemniakami, barszcz z uszkami, kapusta z grochem, gołąbki z kaszą gryczaną, fasola z cebulą, kogutki, pampuchy, kluski z makiem czy juszka tj. kompot z suszonych owoców. Oprócz pysznych dań wyjątkowości Wigilii nadawał również akompaniament Kapeli Ludowej z Futomy, która swą obecnością i dźwiękami kolęd uświetniła odbywające się wydarzenie. Z kolędą i  przedstawieniem przybyli również w przebraniach kolędnicy z Futomy, przypominając zebranym ten stary zwyczaj „chodzenia po domach”. Spotkanie zakończyło się kolędowaniem oraz towarzyską rozmową przy kawie i słodkim cieście, ciesząc się ze wspólnie spędzonego przedświątecznego czasu.

Serdeczne podziękowania należą się darczyńcom i partnerom stowarzyszenia, za wsparcie rzeczowe i finansowe, dzięki którym wszystkie zaplanowane w projekcie działania mogły być w pełni zrealizowane, a są to:

 • Pan Zbigniew Szala – Firma Skład Opału i Kruszyw w Błażowej Dolnej
 • Pani Karolina Ciągło – Gabinet Kosmetyczny Ametyst w Błażowej
 • Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej
 • Biuro rachunkowe A-Z Anna Żurek
 • Firma Anmar film – Wideofilmowanie Andrzej Mazur
 • Weronika Pępek – projekt okładki do książki