Hippos -lekarz z grzywą i ogonem

Projekt współfiLogo PFRONnansowany ze środków PFRON

Termin realizacji projektu: od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 18 lat – z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
– hipoterapii,
– terapeutycznego kontaktu z końmi,
– gimnastyki leczniczej na koniu.

Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych hipoterapeutów, na specjalnie wyszkolonych koniach.

Zajęcia odbywać się będą:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl

Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „HIPOLAND”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
www.hipoland.com.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!