Kim jesteśmy

Jesteśmy pozarządową organizacją non-profit, powstałą w 2011 roku. Naszym priorytetem jest szeroko pojęta działalność edukacyjno-kulturalna, którą kierujemy do środowisk mających ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych oraz kursów i szkoleń rozwijających pasje i podnoszących kompetencje społeczne. Pragniemy zatem inicjować projekty, które m.in.:

  • przyczynią się do wzrostu aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym;
  • będą kształtować, pielęgnować i promować lokalną kulturę, tradycję i tożsamość;
  • stworzą możliwość zdobycia wiedzy, rozwoju i samorealizacji;
  • wyrównają szanse edukacyjne dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast;
  • stworzą możliwości do odkrywania talentów, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań;
  • zaangażują dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do różnych działań;
  • nauczą właściwych postaw i wrażliwości na potrzeby innych.

Ponadto nasza organizacja wspiera działalność charytatywną, propaguje zachowania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziała procesom wykluczenia społecznego.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego przyznany w dniu 19.02.2014 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, dzięki czemu podatnicy mogą przekazywać nam 1% swojego podatku.

 

Pragniemy solidnie współpracować z administracją publiczną, sektorem pozarządowym, przedsiębiorcami, socjologami oraz rzetelnie wykorzystywać powierzone nam środki finansowe.