RAZEM DLA RODZINY – PIKNIK, ZABAWA I PROFILAKTYKA

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Anna Lorenz-Filip

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

31.07.2017 r. – 11.09.2017 r.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Błażowa, Stadion Sportowy w Błażowej

 

13 sierpnia 2017 r. na Stadionie Sportowym w Błażowej odbyła się bezalkoholowa impreza pod hasłem „RAZEM DLA RODZINY”, zorganizowana w ramach projektu pn. „Razem dla rodziny – piknik, zabawa i profilaktyka” . Projekt realizowany w partnerstwie przez Akademię Rozwoju Społecznego w Błażowej i Stowarzyszenie Razem Dla Wsi Łańcuckiej uzyskał  dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020. Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl.

Głównym celem wydarzenia była promocja trzeźwego stylu życia i zabawa bez alkoholu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożycia alkoholu. Wśród licznie przybyłych gości – mieszkańców gminy Błażowa i okolic, swą obecnością zaszczycili również: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego –  Stanisław Kruczek, który  reprezentował Zarząd Województwa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej -Jurek Faraś wraz z Radnymi, Przewodniczący Rady Miasta Błażowa – Czesław Cyran,  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej –  Danuta Heller, Prezes Gospodarki Komunalnej w Błażowej –  Jerzy Kmiotek, Komendant Policji w Dynowie – Mariusz Pilszak, Dorota Senderecka –  psychoterapeutka, przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień z Rzeszowa, Jakub Czarnota – prezes Stowarzyszenia „Razem dla Wsi Łańcuckiej”, Jacek Kotula – reprezentujący stowarzyszenie Dolina Strugu oraz Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Błażowej z prezesem Piotrem Pałacem na czele.

Podczas części oficjalnej głos zabrał Stanisław Kruczek – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego: „Od ponad 30 lat sierpień jest w Polsce miesiącem trzeźwości. To okres sprzyjający organizacji wydarzeń jak dzisiejszy piknik w Błażowej. Dobrze, że mamy organizacje, które podejmują się wysiłku łączenia działań profilaktycznych i edukacyjnych z zabawą dla całych rodzin. Za to chciałbym podziękować szczególnie Akademii Rozwoju Społecznego – mówił Wicemarszałek.

Swoją prelekcję na temat terapii uzależnień w środowisku rodzinnym miała mgr Dorota Senderecka – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień z Rzeszowa, która podzieliła się wiedzą i doświadczeniem w zakresie problemu i pomocy rodzinom w sytuacji  nadużywania lub uzależnienia od alkoholu jej członków. Po zakończeniu wystąpienia, pani Dorota przez godzinę pełniła dyżur w Gminnym Ośrodku Kultury, podczas którego można było skorzystać z indywidualnych i dyskretnych konsultacji. Z uwagi na charakter imprezy konsultacji udzielała również p. Barbara Dulęba, reprezentująca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Błażowej. Prócz cennych porad przekazywane były  również materiały edukacyjno-informacyjne związane z tematyką uzależnień. Swoje stoisko miał również Komisariat Policji z Dynowa, który na co dzień dba o bezpieczeństwo m.in. mieszkańców gminy Błażowa. Udawały się tam szczególnie dzieci,  które chciały zobaczyć i dotknąć policyjnych akcesoriów, założyć policyjną czapkę lub usiąść w policyjnym radiowozie. Ochotnicza Straż Pożarna z Błażowej prezentowała sprzęt ratowniczo-gaśniczy, oczywiście i tutaj była możliwość wejścia do wozu strażackiego by choć na chwilę poczuć tą strażacką adrenalinę. Ponadto uczestnicy pikniku degustowali świeżo wyciśniętych soków z traw, co oferował działający przy Stowarzyszeniu Dolina Strugu ośrodek Dom Zdrowia, jak również korzystali z kawiarenki przygotowanej przez organizatorów, gdzie mogli częstować się w gorącą kawą, herbatą i ciastem oraz posmakować smacznego bigosu.

Gwoździem programu podczas imprezy, był wyjątkowy i emocjonujący występ Klubu Akrobatyki Sportowej z Rzeszowa, który prowadzony jest pod okiem pani trener Brygidy Sakowskiej-Kamińskiej. Klub ma na swoim koncie liczne sukcesy m.in. jest Mistrzem Polski 2016, a obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Warto również wspomnieć, że członkowie tego klubu w osobach Nikoli Kamińskiej i Michała Wróbla, pochodzącego z Błażowej zostali laureatami 57 Plebiscytu na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca Podkarpacia.

Ponadto na przybyłych gości, a w szczególności tych najmłodszych czekała moc atrakcji m.in. bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie i samochodziki z torem przeszkód, pokaz giga baniek mydlanych, malowanie twarzy, oraz zabawy z profesjonalnymi animatorami, którzy prowadzili gry i konkursy z licznymi nagrodami.

Należy zaznaczyć, że impreza została dofinansowana z budżetu województwa podkarpackiego, za co składamy serdeczne podziękowanie na ręce pana Marszałka Stanisława Kruczka. Wyrazy wdzięczności należą się również naszym lokalnym partnerom i sponsorom, którzy zechcieli we

sprzeć tę inicjatywę zarówno w formie osobowej, rzeczowej jak i finansowej, a są nimi:

 • Burmistrz Błażowej – Jerzy Kocój
 • Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej – Dyrektor Andrzej Wróbel z pracownikami
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o. – Prezes Jerzy Kmiotek z pracownikami
 • Gimnazjum Publiczne w Błażowej – Wicedyrektor Maria Kruczek
 • Biblioteka Publiczna w Błażowej i Redakcja Kuriera Błażowskiego – Dyrektor Danuta Heller
 • Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej – Prezes Wiesław Wolski
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błażowej – Przewodnicząca Katarzyna Szeremeta
 • Gabinet Kosmetyczny „Ametyst” – właściciel Karolina Ciągło
 • Gabinet Rehabilitacji i Masażu RehaActiv – właściciel Paweł Kurasz
 • Komisariat Policji w Dynowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Błażowej
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Mamy nadzieję, że działania, które podjęliśmy wspólnie z naszymi partnerami przyniosą szereg korzyści dla lokalnej społeczności, zarówno pod względem informacyjnym, edukacyjnym jak i wychowawczym, a także wpłyną na kształtowanie właściwych postaw, odkrywania nowych zainteresowań oraz zdobywania wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, a przekazywane informacje na ulotkach i plakatach oraz w punktach konsultacyjno-doradczych pozwolą osobom uzależnionym lub współuzależnionym dotrzeć po pomoc i uzyskać niezbędnych informacji.W imieniu wszystkich członków Akademii Rozwoju Społecznego, dziękujemy wszystkim przybyłym, którzy w atmosferze trzeźwości i radości zechcieli spędzi ć z nami czas podczas tego wydarzenia.