Rozwinąć Skrzydła

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Paulina Szala-Świst

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

27.06.2016r. –  23.11.2016r.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej
 • Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej

 

To projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014 – 2020, którego głównym celem było  umożliwienie 30-osobowej grupie dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 14 lat zamieszkującej powiat rzeszowski i łańcucki, uczestnictwa w wybranych, optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form efektywnej terapii i rehabilitacji.

Przez okres wakacyjny uczestnicy mieli  możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych zajęć  edukacyjno-terapeutycznych.

FORMY REALIZACJI:

 • fizjoterapia,
 • zooterapia,
 • logorytmika,
 • elementy terapii logopedycznej,
 • zajecia plastyczne,
 • zabawy ruchowe,
 • trening umiejętności społecznych i kreatywnego myślenia,
 • trening radzenia sobie z emocjami,
 • terapia ręki,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia metodą ruch rozwijającego w. Sherborne,
 • integracja ze społecznością lokalną.

Aby uprzyjemnić dzieciom czas, oprócz zajęć odbywających się w salach szkolnych, zorganizowane zostały wyjścia mające na celu  integrację ze społecznością lokalną – w Łańcucie do sali zabaw „Łobuziak” oraz restauracji „ Piktonówka”, natomiast grupa dzieci z  Błażowej Dolnej udała się do salonu fryzjerskiego „Dana”, gdzie zapoznała się ze specyfiką zawodu fryzjera oraz do restauracji „Stary Bank” w Błażowej, gdzie uczestniczyła w warsztatach kulinarnych.

PIKNIK NA PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 9 września w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej, odbyło się spotkanie podsumowujące  projekt. W spotkaniu uczestniczyły dzieci biorące udział w projekcie wraz z rodzinami oraz  zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych Jerzy Kocój – burmistrz Błażowej, Jurek Faraś – przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej oraz radni,  którzy są jednocześnie członkami stowarzyszenia, Katarzyna Łach – dyrektor Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina” w Łańcucie oraz Janusz Maciołek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej.Następnie wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki.

Nie lada atrakcją, a zarazem niespodzianką był występ  klowna Freda, podczas którego wszyscy wyśmienicie się bawili. Najbardziej spektakularnymi okazały się zabawy z  10 metrową  chustą animacyjną oraz pokaz baniek mydlanych.

Serdecznie dziękujemy partnerom, którzy w różny sposób wsparli nas w czasie realizacji projektu. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Pauliny Szali-Świst – koordynatorki projektu
 • Marty Lubas i Alicji Kurasz –pomysłodawczyń projektu
 • Katarzyny Łach – dyrektor Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Niebieska Kraina w Łańcucie
 • Janusza Maciołka – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej
 • Danuty Mazur właścicielki salonu fryzjerskiego „Dana”
 • Andrzeja Chlebka właściciela restauracji „Stary Bank”
 • wolontariuszy: Agaty  Jakubczyk-Piech oraz Barbary Szali.

Wierzymy, że projekt „Rozwinąć Skrzydła” był dla uczestników mile i owocnie spędzonym czasem, a prowadzone w jego ramach działania,  przyniosą zamierzone efekty.