WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

Anna Lorenz-Filip – Prezes Zarządu

Mateusz Ciągło – Wiceprezes Zarządu

Wiesław Kruczek – Sekretarz

Elżbieta Kustra – Skarbnik

Ewa Kucharska -Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

Józef Niemiec – Przewodniczący KR

Zbigniew Szala – Członek KR

Robert Grzesik – Członek KR